ปล่องภูเขาไฟนาบิโยตัม (Nabiyotum Crater) ในทะเลสาบเติร์อกานา ประเทศเคนยา เป็นบริเวณที่เปลือกโลกกำลังแยกตัวออกจากกัน ทำให้มีภูเขาไฟผุดขึ้นมา ในขณะนี่พื้นที่รอบๆ ทรุดตัวต่ำลงเป็นแอ่ง จัดเป็นทะเลกลางทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความกว้างมากถึง 320 กิโลเมตร