ภาพวงกลมสองวง A และ B มาูดูกันว่าวงไหน หมุนเร็วกว่ากัน