ดูกันเพลินๆ เครื่องจักร Lego เจ้าของผลงานชิ้นนี้ ใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี Lego Great Ball Contraption (GBC) จึงเสร็จสมบูรณ์ได้

Spec ของเครื่อง
running at 1.0 balls/sec
500 balls
size : 1.5m×6.5m
path length : 31m
construction time : 600 hours
ดูแล้วก็เพลินดีนะครับ