เป็นการวิดีโอ กวนๆเป็นมายากลการเคลื่อนไหวของไพ่ ขึ้นลงๆ