การเล่นกับไฟโดยการอมไฟเข้าไปในปาก น่าทิ่งมากๆ เเละการเเสดงมยากลยิ่งหลายอย่าง ที่น่าหวาดเสียวและสนุกสนาน